top of page

BESTELLEN, WIJZIGEN OF ANNULEREN

                     
Hoe bestellen?
- telefonisch liefst vóór 11.00 uur of ná 14.00 uur (043-363.74.55)
- in de winkel
- per e-mail (info@voltafood.nl)

Tot wanneer bestellen?
Omdat wij van tevoren nooit weten hoeveel bestellingen er binnen gaan komen voor een bepaalde dag of weekend, bestaat altijd de kans dat wij
op een bepaald moment VOL zitten en geen bestellingen meer kunnen aannemen, ook al besteld u dan vóór of op de hieronder genoemde uiterlijke besteldagen
"Op tijd" wordt dus altijd bepaald door de omstandigheden
op een bepaald moment en niet door ons. Zo kan de ene keer 3 dagen vooraf "op tijd" zijn en een andere keer 6 dagen vooraf al "te laat". 

Bestel (of reserveer) daarom dus altijd zo vroeg mogelijk!
Als de (voorlopige) bestelling dan eenmaal vast ligt, kunnen later altijd nog wijzigingen doorgegeven worden.

Onder "normale"  omstandigheden geldt het volgende:
Bestellingen voor een weekenddag (Za/Zo/Ma) moeten uiterlijk de woensdag voorafgaand bij ons geplaatst zijn.
Ná woensdagmiddag 16:30 uur (sluitingstijd winkel) starten wij met de planningen, uitdraai van werklijsten, de inkoop, enz. en gaan wij dus kosten maken. 

Daarom is bestellen voor het weekend na woensdag NIET MEER MOGELIJK.

Voor bestellingen voor de overige dagen geldt, dat tussen de besteldag en de leverdag minimaal 2 volle werkdagen moeten liggen.


Na bestellingen via telefoon of e-mail sturen wij u een e-mail met een bevestigingslijst van de bestelling, waarvoor wij via e-mail uw AKKOORD vragen. Dit om misverstanden te voorkomen. Ook sturen wij u ons bankrekeningnummer voor de betaling per bank.

Voor bestellingen die in de winkel geplaatst worden dient u de bevestigingslijst te ondertekenen en meteen contant betalen of pinnen.

Zodra wij de bevestiging via e-mail of d.m.v. ondertekening terug hebben én de betaling is binnen, beschouwen wij de bestelling als definitief.


Tot wanneer wijzigen of annuleren
Vanaf het moment dat wij uw bestelling als definitief beschouwen, gaan de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden in.
Voor wijzigen of annuleren gelden dezelfde voorwaarden als voor bestellen
Gemakshalve kunt u daarvoor de volgende momenten aanhouden:
- Bestellingen voor Za, Zo of Ma ----> wijzigen of annuleren tot UITERLIJK de
  woensdag voorafgaand tot 16:30 uur;
- Bestellingen voor dinsdag of woensdag ---> wijzigen of annuleren op
  UITERLIJK de zaterdag voorafgaand;
- Bestellingen voor Donderdag of vrijdag ---> wijzigen of annuleren op
  UITERLIJK de maandag resp. de dinsdag voorafgaand. (Op maandag
  uitsluitend per e-mail, omdat wij dan gesloten zijn).

Na bovengenoemde momenten starten wij met de planningen, uitdraai van werklijsten, de inkoop, enz. en gaan wij dus kosten maken.
Daarom zijn wijzigingen of annuleringen ná deze momenten NIET MEER MOGELIJK.

Door ondertekening (in winkel) of door uw akkoordverklaring (via e-mail) van een bestelling, tekent u dus tevens voor de hier boven omschreven WIJZIGINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN.

 
bottom of page