top of page

BESTELLEN, WIJZIGEN OF ANNULEREN

                     
Hoe bestellen?
- telefonisch vóór 11.00 uur of ná 14.00 uur (043-363.74.55)
- in de winkel
- per e-mail (info@voltafood.nl)

Vanwege de extreme (voorbereidings)drukte vóór Kerstmis leveren wij van 20 t/m 27 december geen (arbeidsintensieve) hapjes/tapas. 
Van 20 t/m 23 december is normale catering OP AANVRAAG.

Voor 24 , 25 + 26 december leveren wij aan catering alléén wat in onze jaarlijkse kerstfolder staat. 

Niet alleen vóór Kerstmis, maar ook tussen Kerstmis en Nieuwjaar gelden andere openingstijden. Houdt voor catering dan ook onze kerstfolder in de gaten, waarin altijd een overzicht is opgenomen van de openingstijden in de laatste 2 weken van het jaar.
De kerstfolder wordt tijdig op onze website geplaatst.


Tot wanneer bestellen
Omdat wij van tevoren nooit weten hoeveel bestellingen er binnen gaan komen voor een bepaalde dag of weekend, bestaat altijd de kans dat wij op een bepaald moment VOL zitten en geen bestellingen meer kunnen aannemen, ook al besteld u dan vóór de hieronder genoemde uiterlijke bestelmomenten.
Bestel (of reserveer) daarom als het kan altijd zo vroeg mogelijk!


Onder "normale"  omstandigheden geldt het volgende:
1) Bestellingen voor een weekenddag (Za/Zo/Ma) moeten uiterlijk de woensdag voorafgaand bij ons geplaatst zijn.
Na woensdagmiddag 16:30 uur (sluitingstijd winkel) starten wij met de planningen, uitdraai van werklijsten, de inkoop, enz. en gaan wij dus kosten maken. Daarom is bestellen voor het weekend ná woensdag NIET MEER MOGELIJK.

2) Voor bestellingen voor de overige dagen geldt, dat tussen de besteldag en de leverdag minimaal 2 volle werkdagen moeten liggen.

Na telefonische bestellingen of via e-mail sturen wij u een e-mail met een bevestigingslijst van de bestelling, waarvoor wij uw AKKOORD vragen.
Dit doen wij om later misverstanden te voorkomen. 

Voor bestellingen die in de winkel geplaatst worden dient u deze bevestigings-lijst te ondertekenen.
Zodra wij de bevestiging via e-mail of d.m.v. ondertekening terug hebben, beschouwen wij de bestelling als definitief.


Tot wanneer wijzigen of annuleren
Vanaf het moment dat wij uw bestelling als definitief beschouwen, gaan de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden in.
Voor wijzigen of annuleren gelden dezelfde voorwaarden als voor bestellen
Gemakshalve kunt u daarvoor de volgende momenten aanhouden:
- Bestellen voor Za/Zo of Ma ----> wijzigen of annuleren tot UITERLIJK de
  woensdag voorafgaand tot 16:30 uur;
- Bestellen voor dinsdag of woensdag ---> wijzigen of annuleren op
  UITERLIJK de zaterdag voorafgaand;
- Bestellingen voor Donderdag of vrijdag ---> wijzigen of annuleren op
  UITERLIJK de maandag resp. de dinsdag voorafgaand. (Op maandag
  uitsluitend per e-mail, omdat wij dan gesloten zijn).

Na bovengenoemde momenten starten wij met de planningen, uitdraai van werklijsten, de inkoop, enz. en gaan wij dus kosten maken.
Daarom zijn wijzigingen of annuleringen ná deze momenten NIET MEER MOGELIJK.

Door ondertekening (in winkel) of door uw akkoordverklaring (via e-mail) van een bestelling, tekent u dus tevens voor de hier boven omschreven WIJZIGINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN.
bottom of page